Historie

2009

Terrengteknikk as får levert sin Kaiser S3 med Logset 5L hogstaggregat og Promac CMP 36 krattknusingsaggregat.
En To Tre Teknikk as, Kaiser AG og Logset hadde felles stand på Elmia Wood i Sverige
Seabed www.seabedgroup.no har i mars sin jomfrutur med M/S Seabed Worker

2008

Inngikk samarbeidsavtale mellom En To Tre Teknikk as, Kaiser AG og Seabed om utvikling av Kaiser S1 maskin for undervannsoperasjoner på ekstreme dyp.
Vi hadde nå to demomaskiner fra Kaiser AG Fahrzeugwerk i Norge. De ble levert i midten av juli, og  gikk i graveoppdrag på Oster Pukk og Sand AS sitt anlegg på Eikefet i Lindås kommune. Maskinene her er en Kaiser S1 og en Kaiser S2 Cross. Maskinene har fortreffelige egenskaper i vanskelig terreng, for ekstra sikkerhet kan begge maskinene sikres med winch.

I midten av juni var de 2 første Kaiser maskinene levert og klar til bruk i Norge. En Kaiser S1 til Fjellbygg as i Lyngdal, og en Kaiser S2 Cross til Jordalen Entreprenør as på Voss.

Tidlig i juni inngikk vi samarbeidsavtale med Kaiser AG Fahrzeugwerk som er produsent av klatremaskiner for bratt og vanskelig terreng.

I Mai avsluttet vi alle avtaler med Menzi Muck ag og Konrad Forsttechnik.

Skogsdrifter for Sogn og Fjordane Skogeigarlag.

2007
Skogsdrifter for Sogn og Fjordane Skogeigarlag.

Graving av grøfter i bratt terreng i forbindelse med militære installasjoner.


2006
Fikk levert ny Menzi Muck A91 med Woody 50 aggregat.

Rydding av skog og vegetasjon for bygging av Byrkjelo Kraft.

Rivearbeid for Statkraft i forbindelse med rehabiliteringsprosjekt på demning i Sunndalsøra.

Skogsdrifter for Sogn og Fjordane Skogeigarlag.

Skogsdrifter for Allskog.


2005
Desember 2004 til februar 2005 var vi engasjert av Statens Vegvesen for rydding av Nasjonale Turistveger (Gaularfjellet). Prosjektet hadde som formål å finne ut hvilket utstyr som er best egnet til dette formålet. Her kom Menzi Muck svært godt ut blant annet på grunn av at den kunne arbeide på vei, ved siden av veien, klatre over rekkverk og gjerder uten å ødelegge disse elementene.

Skogsdrifter for Sogn og Fjordane Skogeigarlag.


2004
Skogsdrifter for Sogn og Fjordane Skogeigarlag.

Linjerydding med maskin for SFE Nett i Sunnfjord.

I juli - november ble det gjennomført et prosjekt for Statnett i Gudbrandsdalen, her brukte vi Menzi Muck maskinen i linjerydding der vi hovedsakelig brukte hogstaggregat fra Konrad men også krattknuser fra Slagkraft.

En To Tre Teknikk DA gikk over til aksjeselskap…….En To Tre Teknikk AS.


2003
Skogsdrifter for Sogn og Fjordane Skogeigarlag.

I juni og juli gjennomførte vi et prøveprosjekt for maskinell linjerydding hos Gudbrandsdal Energi på Vinstra og hos Skagerak Nett i Skien. Her ble det brukt Menzi Muck med et Slagkraft ryddeaggregat.

Gudbrandsdal Energi fikk på forhånd innhentet priser på driften og resultatet viste et bedre sluttresultat samt en halvering av kostnadene sammenlignet med manuell rydding.

Prøveprosjekt i 3 mnd med kabelkrane, Mounty 4000 i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Skogeigarlag, Skog og Landskap, Krenn Forstservice (østerrike) Konrad Forsttechnik (østerrike).

I oktober/november 2003 ble det gjennomført et spennende prosjekt med graving i bratt terreng for nedlegging av rør for Fønhus Kraft As.


2002
Den første Menzi Muck hogstmaskinen kom til Askvoll i mai 2002.

I juni startet prosjektet "Mekanisert hogst i bratt terreng" i regi av Skogforsk. Målet var å øke prestasjonene i bratt terreng med 50%.Prosjektet viste gode resultater, og har fått positiv omtale i de fleste fagtidsskrift for skog i Norge og Sverige.

Utviklingsavtale mellom En To Tre Teknikk, Menzi Muck og Nexans om utvikling av gravemaskin for arbeid under vann.


2001
Oppstart av En To Tre Teknikk DA

ASP Image Code Verification Script from www.FreshMango.com Kontaktform
Navn:
Epost:
Melding:
Bekreft: Verify Code
 

123teknikk.com © 2021

The look had been finished with a jubilee band, including much more heft which very hublot replica uk gather this interest. The actual motion, Quality 1055, had been driven through a rolex replica sale rotor, the actual very had been made from period-appropriate polymer, and also the caseback had been strong. Rolex Ref. 6511 had been, even though magnificent, nicely rolex replica really worth a lot more than it's pounds within precious metal. The 2nd, and perhaps much more essential, research that needs to be rolex replica sale out may be the typically garish Rolex which solidified the actual watch's location being an image: Ref. 1803. It had been cased within replica watches sale or even flower precious metal in addition to a choice with regard to platinum eagle, also it definitely tag heuer replica sale the interest of numerous aspiring, industrious, stock-tip-chasing People in america.